webinar register page

Webinar banner
Webinar LOG Plus, prezentacja nowości i podsumowanie 2022 roku
Weź udział w ostatnim w tym roku webinarze z LOG Plus.
Podczas spotkania online, zaprezentujemy nowości w oprogramowaniu LOG Plus 3.2, podsumujemy 2022 rok oraz przedstawimy pokrótce plany na rok przyszły. Nie może Cię zabraknąć!

Dec 21, 2022 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .